Tummy_Lab_BG.jpg

Praktiskt

Information om för vem och hur Tummy Lab funkar inom vården

 

Tummy Lab i vårdprocessen

Process-tummy lab.png
Tummy Lab Läkare.png
 

Vem kan gå programmet?

Enbart Färdig utredda IBS-patienter kan gå programmet.


Tummy Lab - Kunskap.png
 

Hur får patienten tillgång till programmet?

Enbart genom en ordination från en vårdgivare som bedömt patienten lämplig för programmet.

Sen skickar vårdgivaren en aktiveringskod via mobil.


Tummy Lab - Avtal.png
 

Vilka vårdgivare kan ordinera Tummy Lab

De vårdgivare som har ett samarbetsavtal med Tummy Lab AB. Se gärna vad som ingår i de centrala upphandlingar ni ingår via.

 
image-praktiskt.jpg
Tummy Lab - Kostnad.png

Vad kostar Tummy Lab för patienten?

Tummy Lab AB säljer inte Tummy Lab-programmet direkt till patienter


Vad kostar Tummy Lab för en vårdgivare?

???