Tummy_Lab_BG.jpg

Förbättra IBS-vården med ett digitalt utbildningsprogram

Gör Tummy Lab tillgängligt för dina IBS-patienter

 
 

Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Mag- och tarm problem orsakade av IBS är en av de vanligaste sökorsakerna inom primärvården. Även efter att diagnosen är satt fortsätter många att söka vård, då besvär och oro kvarstår. Detta kostar tid, pengar och skapar frustration för både läkare och patient.

 
bild2.jpg

Tummy Lab
Vårdens hjälpmedel, kostnadseffektiv utbildning för IBS-patienter

Möjliggör att alla diagnostiserade IBS-patienter får effektiv utbildning i sin sjukdom samt får kunskap om vilka faktorer som påverkar symtomen och besvären. Med rätt hjälp kan patienterna påbörja en kvalificerad egenvård. 

Detta lämnar utrymme för vårdgivaren att fokusera på andra patientgrupper genom att ha optimerat användningen av resurserna. 

I samarbete med ledande kliniker och forskare

Vi har samlat kliniker med mångårig erfarenhet inom gastroenterologi. Med deras hjälp har vi nu tagit fram en effektiv, digital och standardiserad patientutbildning.

 
Tummy Lab - logo.png
 

För era patienter

  • Ökad trygghet i diagnosen

  • Strategier för att hantera symtom

  • Insikt i livsstilens påverkan och kunskap för att kunna göra positiva förändringar

För era läkare

  • Färre verkningslösa patientmöten

  • Klinisk överblick av patientens livsstil

  • Kliniskt underlag för fastställande av IBS-subtyp

För er organisation

  • Sänkta vårdkostnader

  • Normkritiskt utformat material

  • Fungerar i nuvarande process och utan IT-integration

I samarbete med

I samarbete med.png