Logo Tummy Lab.png
 
 

Har du också IBS och en önskan att få hjälp för att må bättre?

 
 

Lid inte i onödan, det finns faktiskt mycket man kan göra!
Tummy Lab är ett nytt unikt utbildningsprogram som kan
hjälpa dig så du får en bättre IBS-vardag.

 


Vad är Tummy Lab?

Tummy Lab är ett digitalt utbildningsprogram för dig som har IBS.

Programmet nås via vårdgivaren men utbildningen utförs i hemmet under sex veckor. Du följer programmet dag för dag, via din smartphone, via en app.

Varje dag visas en utbildningsfilm om ca 10 minuter utförd av fem olika experter inom sitt område. Du får dessutom tips, frågeställningar och uppgiften att logga alla matintag, toalettbesök, symtom för att börja hitta samband och lokalisera mönster.Hur skulle detta kunna hjälpa dig?

Du får utbildning, information och kunskap i diagnosen, sjukdomen och övriga påverkansfaktorer. Ihop med att du kartlägger ditt leverne får du då en överblick av din sjukdom och vad som påverkar just dig.

Först när du förstår helheten, ser sambanden mellan det som påverkar dig och dina symtom, kan du göra förändringar som har verkan.

Under programmet får du praktiska tips och strategier för att påbörja en trygg förändring i livsstilen mot en bättre IBS-vardag.  


Screen Shot 2018-10-12 at 11.38.33.png
 

Anmäl intresse!

Programmet är nu släppt och finns tillgängligt via vårdgivare. Än finns det inte tillgängligt överallt men vi arbetar aktivt för att se till att Tummy Lab ska finnas tillgängligt i alla Landsting i Sverige.

Vill du få information om när just ditt Landsting börjar erbjuda programmet?

 
 
 

Experterna - dina coacher under programmet

Åsa Österlund
KBT-terapeut och Fysioterapeut,
Kursledare IBS-skola

Stine Störsrud
Dietist & Medicine Doktor

Joel Ellbin Andersson
Läkare och forskare

Lena Böhn
Dietist & Medicine Doktor

Pernilla Jerlstad
Sjuksköterska, Kursledare IBS-skola på universitetssjukhus


Hör Experterna berätta