statistics2.png
 

9/10 Patienter har en förbättrad livskvalité efter programmets slut