Rapport_image2v2.jpg

Produkt

Tummy Lab är ett digitalt utbildningsprogram som avlastar vården och ger patienterna den utbildning och kunskap de behöver.

Tummy Lab remitteras av läkare till redan diagnostiserade IBS-patienter som får tillgång till programmet i sex veckor.

Programmet är framtaget av Tummy Lab AB i samarbete med kliniker och forskare inom området mag- och tarm.  

 

 

Programmet innehåller


Utbildning_bild copy.jpg

Utbildning

Utbildningen baseras på kunskap från de framgångsrika IBS-skolor som drivits på svenska sjukhus under många år.

Via ljud, bild och animation får patienten en
6-veckors löpande utbildning som inkluderar dagliga uppgifter från experterna. 

Alla ämnesområden som vi idag vet påverkar välmåendet hos IBS-patienter, tas upp och behandlas i programmet.


Kartläggning av livsstil

Under programmet rekommenderas patienten att registrera symtom, matintag, toalettbesök, sömn och aktivitet i Tummy Lab-appen.

Kartläggningsmodulen är speciellt framtagen för att göra registreringen så enkel som möjligt. Exempelvis lagrar programmet unika måltiders innehåll, ger viktuppskattning av livsmedel och skickar notiser för påminnelser.  

Utav all registrerad data sker en löpande analys med feedback tillbaka till patienten. 

Kartläggning.jpg

Efter programmet

Report multipage CE.png
 

Rapporttjänst

Efter programmet kan patienten ta ut en rapport av insamlad data. Rapporten är ett komplement till anamnesen och hjälper läkaren att bedöma patientens IBS-subtyp samt ger ett kliniskt underlag för eventuell vidare behandling. 

Läkaren får också en tydlig översiktsbild av patientens symtom och livsstil. 

 
 

“Med Tummy Lab fick jag en bra översikt över mina symtom och en bättre förståelse för hur jag ska hantera mina problem.”

— Emelie, 28
Tummy Lab användare

Portrait1.png

Möt några av våra experter


utdrag ur programmets vecka 1

Vad är IBS?

Under den första veckan är det jag, Pernilla som är sjuksköterska som kommer prata en del om grundläggande fakta som har med IBS att göra.

Jag kommer gå igenom hur vanligt det är, vem som drabbas av IBS, och varför, prata om typiska IBS symtom, och hur man ställer diagnosen IBS.

Pernilla Jerlstad
Leg. Sjuksköterska, med mångårig erfarenhet från Mag-Tarmlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset


utdrag ur programmets vecka 2 och 6

Maten och magen vid IBS

Stine och Lena kommer prata om matens och dryckens påverkan på mag-tarmsymtomen vid IBS.

De berättar vad man ska äta, vad man ska undvika. Vanliga varor som skapar symtom och varor som är lugnare för mage. 

Stine Störsrud
Leg. dietist, medicine doktor, dagligdags arbetandes vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset


utdrag ur programmets vecka 3 och 4

Stress, tankar, sömn & kommunikation

Denna veckorna kommer att handla om hur våra tankar, känslor och beteende påverkar oss och hur det kan leda till stress, oro och tankefällor.

Vi ska prata om olika strategier för att hantera stress samt lära oss påverka tankar och känslor. Vi kommer att gå igenom hur sömnen fungerar och hur vi kan underlätta insomning och förbättra sömnen.

Åsa Österlund
Leg. fysioterapeut och KBT-terapeut, Capio Lundby Sjukhus


utdrag ur programmets vecka 3 och 4

Träning, andning och smärta

Denna vecka kommer vi att fokusera på kroppen och öka förståelsen för hur muskulaturen, andningen och smärta påverkar kroppen.

Träning betyder dock olika för olika personer, vi kommer att prata om olika typer av träning och jag tipsar om enkla sätt att få in träning och motion i vardagen.

Åsa Österlund
Leg. fysioterapeut och KBT-terapeut, Capio Lundby Sjukhus