shutterstock_329426477.jpg

Om IBS

IBS, Irritable Bowel Syndrome, är en av världens vanligaste sjukdomar. Hela 15-20 procent av Sveriges befolkning har återkommande besvär, både fysiska och psykiska, som kan kopplas till diagnosen IBS.

 

Sjukdomen

Sjukdomen tillhör en större grupp av sjukdomar i mag-tarmkanalen som kallas funktionella mag-tarmsjukdomar. IBS drabbar ungefär 12-15% av befolkningen och är något vanligare bland kvinnor och uppträder vanligtvis före 40-års ålder. Den drabbar ofta unga, aktiva, människor och kallas ibland också för stressmage eller ballongmage.

Trots att sjukdomen är så vanlig vet man mycket lite om varför vissa drabbas av IBS och det saknas till stor del effektiva läkemedel och behandlingsmetoder. 

Symtom

IBS är en sjukdom som innefattar många olika symtom och symtomen skiljer sig också mellan olika personer – både i sin karaktär och svårighetsgrad. Vanliga symtom vid IBS är oregelbunden mag- tarmfunktion med diarré, förstoppning eller omväxlande mellan dessa, inte sällan upplevs en känsla av att behöva rusa på toaletten. Även om IBS är en ofarlig sjukdom kan den påverka vardagen starkt negativt hos den som drabbas. Den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har värderat minskningen av livskvalitet vid IBS lika stor som vid diabetes eller depression och större än för patienter med kronisk njursvikt.

Orsaker

IBS är en mycket vanlig sjukdom. Trots detta saknas fortfarande kunskap om vad det är som orsakar besvären. Man har länge känt till att psykologiska faktorer kan påverka förloppet vid och att till exempel oro, ångest och stress kan påverka sjukdomen negativt. IBS har därför tidigare felaktigt setts som en psykosomatisk åkomma. Senare tids forskning har dock gett nya insikter om möjliga fysiologiska förklaringsmodeller vilket också gett hopp om nya behandlingsmetoder. En orsak bakom IBS skulle kunna vara inflammatoriska förändringar i tarmens nervsystem som bland annat skulle kunna påverka signalerna mellan tarmarna och hjärnan.

Diagnos

Avsaknaden av effektiv behandling har gjort att många patienter med IBS är utelämnade till att testa en mängd olika preparat och pröva sig fram med förändringar i sin kosthållning genom att experimentera med att undvika olika födoämnen och dieter för att försöka bli fri från IBS besvären. För många kan dock problemen till och med förvärras när de börjar experimentera med exempelvis olika fiberprodukter och ensidig kosthållning med ökad gasproduktion uppsvälldhet och smärtor som följd.

Behandling

Är man drabbad av IBS är så klart målet att bli helt IBS-fri. Men IBS är återkommande/kroniskt och det finns idag ingen effektiv medicinsk botande behandling. Man försöker därför med olika medel lindra de olika symtomen.  De som ofta får förstoppning, gaser eller diarréer kan få viss hjälp av preparat som påverkar ett av dessa tillstånd. Dock blir det ofta problem om man periodvis drabbas av flera olika symtom. Vanligen får patienterna även pröva att justera sin kost för att se om vissa födoämnen förvärrar symtomen. Genom att utesluta dessa kan eventuellt symtomen lindras. Probiotisk behandling av IBS har prövats men det finns begränsade belägg för att sådan behandling skulle vara effektiv för IBS patienter. Även olika terapiformer såsom avslappning, hypnos och kognitiv beteendeterapi har prövats med viss framgång eftersom oro och stress annars kan förvärra symtomen.

Faktaruta

 • Drabbar 12-15% av befolkningen

 • IBS är en funktionell tarmsjukdom

 • IBS påverkar patientens livskvalité

 • Rom IV-kriterierna avseende IBS;
  Återkommande buksmärta, under minst 1 dag per vecka de 3 senaste månaderna, som är associerade med 2 eller fler av följande kriterier:

  • Relaterad till defekation

  • Ändrad avföringsfrekvens

  • Ändrad avföringskonsistens

  Kriterierna ska uppfyllas de senaste 3 månaderna med start åtminstone 6 månader före diagnos.