Iphone image - 2.jpg

Tummy Lab på Gastrodagarna

Kom och lyssna på givande mini-föreläsningar i Tummy Labs monter!

 

Du hittar oss på nedre plan i monter KN 12 

Tummy_Lab_iPhone.png

Tummy Lab är ett utbildningsprogram för IBS-patienter

Programmet är ett verktyg för att effektivt kunna ge patienter utbildning och strategier för egenvård. Efter det 6-veckor långa programmet får läkare och patient dessutom tillgång till en CE-märkt rapport med patientens symtomskattningar och andra loggade livsstilsfaktorer, för att tillsammans kunna utvärdera och reflektera över patientens sjukdomssituation.

Vi ser fram emot Gastrodagarna och att få träffa er i vår monter, som ni hittar på nedre plan på utställningsplats KN 12. Där kommer ni ha möjlighet att diskutera med oss, få information om programmet och själva få prova appen Tummy Lab.

Under torsdagen och fredagen arrangerar vi dessutom spännande mini-föreläsningar i montern.

Programmet i vår monter

Du hittar oss på nedre plan i monter KN 12.

Stine Störsrud   Leg. dietist, medicine doktor

Stine Störsrud
Leg. dietist, medicine doktor

Torsdag – KL 12.35 & KL 15.30
Fredag – KL 12.35

Patientundervisning vid IBS – gör det någon nytta?

 
Carina  IBS-patient

Carina
IBS-patient

TORSDAG — KL 12.45 & KL 15.40

Patientperspektiv: Min resa inom IBS-vården?

 

Framtagen i samarbete med ledande kliniker och forskare

Vi har samlat kliniker med mångårig erfarenhet inom gastroenterologi. Med deras hjälp har vi tagit fram en effektiv, digital och standardiserad patientutbildning.