Screen Shot 2018-12-18 at 13.15.00.png

Med Tummy Lab får du en heltäckande utbildning om IBS och allt som påverkar din sjukdom.

 

  • Utbildningen
    sker via förinspelade filmer, vilket gör att det är du som väljer var och när på dagen du ska se dagen utbildningsfilm.

  • Via programmet
    får du dessutom hjälp att kartlägga ditt leverne och att hitta samband mellan hur du gör, vad du äter och hur du mår.

  • Genom att gå
    det sex-veckors långa programmet får du kunskap för att bli trygg i din sjukdom och våga ändra rutiner i ditt leverne för att må bättre i din IBS-vardag.

Nytt bild Tummy Lab - fixed - speglad copy.png

Hur du får tillgång till Tummy Lab programmet

Tummy Lab är ett vårdprogram vilket innebär att du inte kan köpa programmet av oss. Du måste få det via din vårdgivare, av din läkare vid ett vårdbesök.

Vårdcentraler som har licens med Tummy Lab:

Scandinavian gastro clinic - Göteborg

presi-bild3 copytg.png

Hur är upplägget?

När din läkare gjort bedömningen att du ska få gå programmet, får du en inloggningskod av din vårdgivare tillsammans med instruktioner på hur du ska aktivera koden och ladda hem Appen för Tummy lab.

Via appen följer du programmet dag- för dag i sex veckor.Varje dag ska du titta på en utbildningsfilm samt kartlägga din dag.

Programmet är uppbyggt med smarta lösningar för att underlätta ditt loggande. Du loggar för att få en översiktsbild av vad du äter, dina symtom och toalettbesök.

Den kartlagda bilden är ofta väldigt olikt den bild man tror sig ha när man drar sig till minnes. Genom att förstå dina mönster kan du också förstå vad du kan förändra. Denna förståelse kommer växa i takt med att du dessutom får kunskap, tips, och strategier via utbildningen.  

presi-bild3 copycopy.png

Övriga frågor

Hur mycket tid tar det om dagen?

Du kommer vara inne i Tummy Lab Appen mellan 20 – 30 minuter per dag, beroende av hur lång dagens utbildningsfilm är. Filmerna är mellan 5 och 15 minuter långa. Det betyder att det tar ca 15 minuter per dag för att logga vad du äter, dricker, dina symtom osv samt utföra de enklare uppgifter som programmet ger dig.

Ca 20 minuter per dag för att logga vad du äter, dricker, dina symtom osv samt kolla på dagens utbildningsfilm och utföra de enklare uppgifter som programmet ger dig.

Vad händer efter sex veckor?

Efter sex veckor är programmet slut vilket innebär att det inte kommer fler utbildningsdagar för dig. Du har dock tillgång till appen och alla utbildningsfilmer i minst 45 dagar efter avslutat program.


Hur vet jag att jag har IBS?

Misstänker du att du har IBS, rekommenderar vi dig att söka läkare för en professionell utredning.


Finns Appen för alla smartphones?

Just nu fins Tummy Lab för iOS och Android.