Vår Story

När sjukvården inte räckte till bestämde sig app-entreprenören och IBS-patienten Anders Elfving för att ta saken i egna händer. Resultatet blev Tummy Lab.

Anders.png

 

För fyra år sedan fick Anders Elfving veta att han hade IBS. Hans läkare bad honom att själv föra en mat- och symtomdagbok i Excel och försöka hitta samband mellan sin kost och sina magbesvär.

Anders, som har programmerat sedan barnsben, förstod direkt att det gick att bygga ett hjälpmedel för att samla och och analysera datan.